Interfonskii kompleti


Interfonskii kompleti

Teh tel „Interdect“

Bežični audio interfon sa telefonom “Interdect”, CL-3622 Bežična dvosmerna komunikacija se ostvaruje između spoljašnje i unutrašnje jedinice. Osim napajanja od 220 V~, nisu potrebne instalacije za povezivanje spoljašnje i unutrašnje jedinice. Pakovanje sadrži uputstvo, kao ...
Interfonskii kompleti

Teh tel „strong 2b“

Interfonski komplet za 2 korisnika “STRONG 2b” Namenjen je za povezivanje dva nezavisna korisnika (slušalice). Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po ...
Interfonskii kompleti

Teh tel „strong 1“

Interfonski komplet za 1 korisnika “STRONG 1” Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom. Na slušalici se nalazi taster za otvaranje vrata. Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i ...
Interfonskii kompleti

Teh tel „urban“

Interfonski komplet za 1 korisnika “URBAN” Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom. Na slušalici se nalazi taster za slanje signala za otvaranje vrata. Blister pakovanje sadrži upustvo na srpskom jeziku, kao i ...