HD video snimači


HD-TVI i HD-CVI tehnologija naj novije generacije, omogućava prenos video signala u megapikselnoj rezoluciji (720p/1080p) standardnin koaksijalnim kablom na rastojanju do 500 metara. HD-TVI i HD-CVI sistemi ne zahtevaju nikakvu izgrađenu mrežnu infrastrukturu niti konfiguraciju u mrežnom IP okruženju. Ovi sistemi koriste tradicionalnu šemu povezivanja sa koksijalnom kablom i konektorom između kamere i DVR uređaja, što omogućava korišćenje postojećih kablova i smanjuje troškove izgradnje novog sistema zasnovanog na megapikselnoj slici.