Alarmni sistemi


Obezbedite Vaš poslovni ili stambeni prostor postavljanjem najsavremenijeg sistema zaštite. Renomirani Kanadski proizvodjači u oblasti sistema zaštite Paradox i DSC jedni su od lidera u svetskoj security opremi. Njihovu opremu karakteriše pouzdanost kao i jednostavnost korišćenja.

Alarmne centrale

Alarmne centrale

Alarmna centrala predstavlja mozak alarmnog sistema. Svi detektori, upravljački paneli i sistemi obaveštenja i dojave integrišu se u alarmnu centralu. Izbor alarmne centrale vrši se prema potrebama i veličini alarmnog sistema, odnosno veličini štićenog objekta.

Alarmni senzori

Alarmni senzori

Alarmni senzori pružaju informaciju alarmnoj centrali o pokretu u štićenoj prostoriji. Postavljaju se u svaku prostoriju gde je moguć prilaz, odnosno u svaku štićenu prostoriju. Izbor senzora vrši se u zavisnosti od uslova koji vladaju u prostorijama koje se obezbedjuju.

Šifratori

Šifratori

Upravljački više funkcionalni panel alarmnog sistema. Postavlja se uobičaejno unutar prostorija  (ulazna vrata, garažna vrata itd…) gde se programira ulazno / izlazno vreme za korisnika alarma.

Sirene i bliceri

Sirene i bliceri

Spoljna sirena je antisabotažna zaštićena sa PCV kućištem spolja i metalnim unutar sirene. Postavlja se sa akumulatorom i tamper zaštitom, tako da je aktiviraju pokušaji otvaranja ili čupanja sa zida. Strob lampa skreće pažnju na sirenu prilikom aktiviranja.

Komunikatori i uređaji za dojavu

Komunikatori i uređaji za dojavu

Najnovije generacije telefonske dojave pružaju mogućnost komuniciranja sa alarmnim sistemom putem modula za dojavu. Pored toga što javlja alarmno stanje na više brojeva telefona (do 5), moguća je i aktivacija i deaktivacija alarmnog sistema kao i pokretanje PGM funkcija pozivom na telefonski broj na kojem je dojava vezana.

Direktan kontakt i upravljanje sa alarmnom centralom PARADOX moguce je ostvariti i putem mreznog modula IP150, preko aplikacije Insite Gold. I sa ovim modulom  moguća je aktivacija i deaktivacija alarmnog sistema kao i pokretanje PGM funkcija.