Komunikatori i uređaji za dojavu


Najnovije generacije telefonske dojave pružaju mogućnost komuniciranja sa alarmnim sistemom telefonskim putem. Pored toga što javlja alarmno stanje na više brojeva telefona , moguća je i aktivacija i deaktivacija alarmnog sistema kao i pokretanje PGM funkcija pozivom na telefonski broj na kojem je dojava vezana .

Komunikatori i uređaji za dojavu

PCS250

GPRS/GSM komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS (samo u GSM modu rada), slanje fabrički definisanih glasovnih poruka ...