Komunikatori i uređaji za dojavu


Najnovije generacije telefonske dojave pružaju mogućnost komuniciranja sa alarmnim sistemom putem modula za dojavu. Pored toga što javlja alarmno stanje na više brojeva telefona (do 5), moguća je i aktivacija i deaktivacija alarmnog sistema kao i pokretanje PGM funkcija pozivom na telefonski broj na kojem je dojava vezana.

Direktan kontakt i upravljanje sa alarmnom centralom PARADOX moguce je ostvariti i putem mreznog modula IP150, preko aplikacije Insite Gold. I sa ovim modulom  moguća je aktivacija i deaktivacija alarmnog sistema kao i pokretanje PGM funkcija.

Komunikatori i uređaji za dojavu
Cena: na poziv

IP150 internet modul

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard Uključivanje / isključivanje sistema,upravljanje PGM-ovima putem Insite ...
Komunikatori i uređaji za dojavu

PCS250

GPRS/GSM komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS (samo u GSM modu rada), slanje fabrički definisanih glasovnih poruka ...