Alarmni senzori


Alarmni senzori pružaju informaciju alarmnoj centrali o pokretu u štićenoj prostoriji. Postavljaju se u svaku prostoriju gde je moguć prilaz, odnosno u svaku štićenu prostoriju. Izbor senzora vrši se u zavisnosti od uslova koji vladaju u prostorijama koje se obezbedjuju.

Detektori pokreta

Detektori pokreta

Odabir senzora alarmnog sistema vrši se u zavisnosti od uslova koji vladaju u prostoru koji se obezbedjuje.
IR senzor registruje naglu promenu temperature i postavlja se tamo gde nema strujanja vazduha ili bilo kakvih drugih oblika nagle promene temperature.
Životinjski ili PET senzori raspoznaju veličinu tela u pokretu u zavisnosti od kilaže.
Dualni senzori su dva senzora u jednom (IR i mikrotalas). Potrebna su oba uslova odnosno i nagla promena temperature i pokret da bi senzor poslao alarmnoj centrali informaciju kretanja tela. Postavljaju se u prostorima gde ima strujanja vazuha (proizvodne hale, magacini, garaže itd…) kao i u prostorima koje imaju potrebu za stalnom rashladom (klime, vitrine, frižideri) ili grejanjem.

Magnetni kontakti

Magnetni kontakti

Magnetni kontakti registruju razmak izmedu reed relea i magneta. Nema kašnjenja u slanju informacije alarmnoj centrali i obično se postavlja na ulazna vrata i na prozore ukoliko postoji potreba za aktiviranjem alarma u prostoru u kojem se boravi.