Detektori dima i gasa


Detektori šalju alarmnoj centrali iformaciju o velikoj koncentraciji dima ili gasa u vazduhu.

Detektori dima i gasa

NB323-4-AR-12

Protivpožarni detektor – termički i termodiferencijalni detektor dima, auto-reset, 12Vdc Protivpožarni detektor – termički i termodiferencijalni detektor dima, auto-reset,četvorožični, 12Vdc. Aktivacija na 57 C. Potrošnja od 55µA – 50 mA