IP150 internet modul

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard
Uključivanje / isključivanje sistema,upravljanje PGM-ovima putem Insite GOLD app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.

• Izveštava o alarmnim događajima preko IP na GPRS/IP monitoring prijemnik IPR512
• Kontrola i nadzor jedne alarmne centrale kroz IP mrežu (LAN/WAN Internet)
• Mogućnost daljinske veze sa alarmnom centralom Paradox kroz Internet a preko NEware ili WinLoad
• Šalje obaveštenja o alarmu preko email-a
• Uključenje/isključenje individualnih grupa kroz web brouzer
• Pregled statusa svih zona/grupa preko web brouzera
• Daljinsko unapredjenje softvera IP100 modula preko IP Exploring Tools preko Interneta
• DNS usluga za dinamičke IP adrese
• Podrška za SMTP i ESMTP (TLS/SSL ne podržava)
• Mala konzumacija bandwith-a
• Zaštita podataka vrši se 128-bit (MD5 i RC4) ili 256-bit (AES) kodiranjem
• Dvosmerna dinamička autorizacija
• Web interfejs na Srpskom jeziku

• EN50131 grade 3

Share this post