Paradox NV780

Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna
senzora, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard.
BUS/RELE.
Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa osam uskih
snopova dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na
životinje do 40kg.

Share this post